Waloryzacja emerytur 2023. Ile wyniesie podwyżka dla seniorów?

Klaudia Cichocka
21 października 2022 

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 r. ma ukształtować się na poziomie 113,8 proc. Zgodnie z założeniami rządu najniższa emerytura od marca przyszłego roku wyniesie 1588,44 zł brutto, a świadczenia wzrosną minimum 250 zł brutto. Na ostateczne dane trzeba poczekać do lutego 2023 r., kiedy GUS przedstawi realne wartości inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.
Rząd przedstawił plany waloryzacji emerytur oraz innych świadczeń na 2023 r. Oprócz emerytury wzrośnie wysokość renty z tytułu całkowitej oraz częściowej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz socjalnej. Najniższa emerytura i renta mają wzrosnąć o 13,8 proc. oraz nie mniej niż 250 zł. W 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 107 proc.

15. emerytura 2023. Czy pojawi się nowe świadczenie?Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2023 r.?Od marca 2023 r. emerytury oraz renty ponownie wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który ma wynieść 113,8 proc. Z planów rządu wynika, że najniższa emerytura, ale także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz socjalna wyniosą 1588,44 zł. W 2022 r. wysokość świadczeń wyniosła 1338,44 zł. Podwyżka dotyczyć będzie także renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wartość świadczenia ma wynieść 1191,33 zł (w br. 1003,83 zł).


Rząd przedstawił dane wskazujące, że od 2015 r. średnie miesięczne emerytury wzrosły o 78,1 proc.

Informacje o rzeczywistym wskaźniku waloryzacji emerytur w 2023 r. przedstawione zostaną w lutym po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.Waloryzacja emerytur 2023 - o jaki procent wzrosną emerytury?Rząd proponuje waloryzację procentowo-kwotową. Z przyjętych założeń wynika, że gwarantowana minimalna podwyżka o wartości 250 zł sprawi, że osoby otrzymujące świadczenia do 1811,60 zł miesięcznie mogą liczyć na wyższą podwyżkę niż w ramach dotychczasowych zasad, czyli uwzględniając wyłącznie wskaźnik waloryzacji.

Emerytura oraz renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Budżet na waloryzację emerytur, oraz innych świadczeń w 2023 r. to rekordowa suma 41,8 mld zł.

Waloryzacja ma na celu zwiększenie wartości świadczenia po to, aby utrzymać jego realną wartość traconą głównie z powodu inflacji. Polega na pomnożeniu wartości świadczenia oraz podstawy wymiaru ustalony wskaźnik waloryzacji.

Na podwyżkę emerytury i renty wpływa wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym.

Waloryzacja emerytur 2023. Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołecznejJak oblicza się wskaźnik waloryzacji emerytur?Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku ubiegłym powiększony o minimum 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia również w roku poprzedzającym.

13. i 14 emerytura w 2023Potwierdzona została również informacja, że rząd planuje przyznanie 13. i 14 emerytury w 2023 r.. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem 14. emerytury do stałych świadczeń. W 2023 r. wysokość wypłaty ma ukształtować się na poziomie minimalnej emerytury. W 2022 r. 14. emerytura wynosiła 1217,98 zł na rękę. Trafiła do około 9 mln osób, a w pełnym wymiarze do 7,7 mln.

Nie tylko waloryzacja emeryturRada Ministrów podkreśla zaangażowanie w zachowanie bezpieczeństwa finansowego oraz aktywizację osób starszych. Od 2015 r. realizowane są programy społeczne takie jak m.in. program wieloletni Senior+, lepsza dostępność leków dzięki Leki 75+, Mama 4+ czy Korpus Wsparcia Seniorów.

Czy staż wlicza się do lat pracy?Kiedy najlepiej przejść na emeryturę 2023?Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2023 r.? Wpływ na wysokość świadczenia ma zwaloryzowany kapitał początkowy, kwota zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz środki zapisane na subkoncie. Ważny parametr to także średnie dalsze trwanie życia.

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która jest brana pod uwagę podczas ustalania wysokości emerytury. Obecna będzie obowiązywać jeszcze do 31 marca 2023 r. Aktualne dane wskazują na skrócenie dalszego trwania życia głównie w wyniki dużej liczby zgonów w okresie trwania pandemii. Parametry są jednak korzystne dla osób, które zdecydują się na emeryturę w pierwszym kwartale nowego roku. Im krótsze średnie dalsze trwanie prognozowane przez GUS, tym wyższe świadczenia.

Wielu ekspertów prognozuje, że najkorzystniej przejść na emeryturę najpóźniej w lutym 2023 r. Świadczenie podlega waloryzacji rocznej oraz dodatkowo kwartalnej. Przyszły emeryt otrzyma też 13. emeryturę w kwietniu.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (18)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Marek Kamiński

Polski polarnik, podróżnik, żeglarz, autor książek, fotograf, przedsiębiorca. Właściciel firmy...